රජයේ හා රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල තුන්වැනි වාරය හෙටින් ඇරඹෙයි

රජයේ හා රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල තුන්වැනි වාරය හෙටින් ඇරඹෙයි. නත්තල වෙනුවෙන් ලබන 23 වැනිදා සිට ජනවාරි 01 වැනිදා දක්වා

Read more

රජයේ සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් සඳහා අද නිවාඩු

මෙම වසරේ දෙවන පාසල් වාරය ඊයේ අවසන් විය. ඒ අනුව රජයේ සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් සඳහා අද නිවාඩු දිනයක්

Read more

උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නැවත සමික්ෂණ අයදුම්පත් කැඳවීම මේ මස 28 දක්වා

2021 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නැවත සමික්ෂණ අයදුම්පත් කැඳවීම මේ මස 28 වනදා දක්වා මාර්ගගත ක්‍රමයට

Read more

උසස් පෙළ විභාගය නැවත සමීක්ෂණ අයදුම්පත් කැඳවීම ලබන මස 19 වෙනිදා සිට

2021/2022 අපොස උසස් පෙළ විභාගය සඳහා නැවත සමීක්ෂණ අයදුම්පත් මේ මස 19 වෙනිදා සිට තිස් වෙනිදා දක්වා කැඳූවීමට නියමිත බව

Read more

2022 අපොස උසස් පෙළ විභාගය සඳහා අයඳුම්පත් භාර ගැනීම අදින් අවසන්

2022 අපොස උසස් පෙළ විභාගය සඳහා අයඳුම්පත් භාර ගැනීම අදින් අවසන් වෙයි. පාසල් සහ පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් මාර්ග ගත ක්‍රමයට අදාල

Read more

2022 උසස් පෙළ අයඳුම්පත් කැඳවිම දීර්ඝ කෙරේ

2022 අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ අයඳුම්පත් කැඳවිම ලබන 26 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කෙරේ. එය අදින් අවසන් වීමට නියමිතව තිබිණි. පාසල්

Read more

උසස් පෙළ ඉල්ලුම්පත් ලබන 19 වැනිදා දක්වා මාර්ගගත ක්‍රමයට

මේ වසරේ පැවැත්වෙන උසස් පෙළ විභාගය සදහා පාසල් හා පුද්ගලික අයදුම්කරුවන්ගේ ඉල්ලුම්පත් ලබන 19 වැනිදා දක්වා මාර්ගගත ක්‍රමයට කැදවන බව

Read more

අපොස උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල ලබන මාසයේ

මෙවර අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලබන මාසයේ නිකුත් කිරීමට හැකිවනු ඇතැයි විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් එල්’ එම් ඩී’ ධර්මසේන මහතා

Read more

2021 අපොස උසස් පෙළ සෞන්දර්යය විෂය ප්‍රායෝගික පරීක්‍ෂණ අද ඇරඹෙයි

2021 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ සෞන්දර්ය විෂයේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ අද ඇරඹෙයි. ලබන මස 08 වැනිදා දක්වා එම

Read more

සාමාන්‍ය පෙළින් පසු උසස් පෙළට පිවිසීමේ කාලය අඩු කිරීමට සැලසුම්

සාමාන්‍ය පෙළ හදාරන දරුවන් උසස් පෙළ හැදෑරීමට පිවිසීමේ කාලය අඩු කිරීමට අවධානය යොමුව ඇතැයි ඇමති දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසයි. ඒ

Read more