බ්‍රහස්පතින්දා, දෙසැම්බර් 7, 2023

Ajith Gunasekara

දේශීය පුවත්ව්‍යාපාරික පුවත්

උත්සව සමයේදී හිගයකින් තොරව දේශීය බිත්තර වෙළඳපලට

උත්සව සමයේදී හිගයකින් තොරව දේශීය බිත්තර වෙළඳපලට නිකුත් කරන්නැයි සමස්ත ලංකා කුකුඵ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ සංගමය පවසයි. හිගයකින් තොරව කුකුඵ මස්ද මේ

Read More
ව්‍යාපාරික පුවත්

පාලන මිලට බිත්තර සැපයිම ගැටලුවක්

බිත්තර මිල ඉහළ යාමට ප්‍රධාන හේතුව සත්ව ආහාර මිල ඉහළ යාම, ඒවා ආනයනය කිරිමට නොහැකි වීම, ඉන්ධන විදුලිය ආදි ගැටලු

Read More