වැඩි අස්වැන්නක් සහිත නව වී ප්‍රභේදයක්

අම්බලන්තොට වී පර්යේෂණ ආයතනය මගින් ඒ.ටී. 301 නමැති නව වී ප්‍රභේදයක් නිෂ්පාදනය කර තිබේ. කැකුලු සහල්වලින් යුත් මෙය කුඹුරු අක්කරයක

Read more

හම්බන්තොටින් සාර්ථක මුං අස්වැන්නක්

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ රුහුණු රිදියාගම ව්‍යාපාරයේ ගොවීන් මෙවර අතරමැදි කන්නයේ කුඹුරු යායවල සිදු කළ මුං වගාවෙන් සාර්ථක අස්වැන්නක් ලැබෙමින් පවතී. එහි

Read more

අවුරුදු 20 ත් 30 ත් අතර තරුණ ප්‍රජාව එන්නත්කරණය ඉදිරියේදී දිවයිනපුරා

වයස අවුරුදු 20 ත් 30 ත් අතර තරුණ ප්‍රජාව එන්නත්කරණය හම්බන්තොටින් ඊයේ ආරම්භ වු බව අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්‍ෂ මහතා පවසයි.

Read more