බදාදා, ඔක්තෝබර් 4, 2023

American Ambassador

අවධානය පිණිසයිව්‍යාපාරික පුවත්

ගොවිීන් ලක්ෂ 12 ටම මඩ පෙහොර නොමිලේ

කන්න 3 කට පසු මෙරට ගොවිීන් ලක්ෂ 12 ටම මඩ පෙහොර අද සිට නොමිලේ ලබාදෙන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පවසයි. එක්සත්

Read More
දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

මෙරට ආර්ථික අර්බුදය ජය ගැනීමට ඇමෙරිකාවේ පුර්ණ සහාය

මෙරට ආර්ථික ගැටඑ’ව විසඳීමට ඇමෙරිකාවේ සහාය පළවෙයි’ ශ්‍රී ලංකාවේ අමෙරිකානු තානාපති ජුලි චන්ග් මහත්විය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඊයේ හමුවු

Read More