සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් සඳහා ඉදිරිපත් වු යෝජනා සාකච්ඡාවලට සහභාගි වු පක්ෂවලට හෙට දැනුම් දෙන බව ජනපති කියයි

සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් සඳහා දේශපාලන පක්ෂ සමග දින ගණනාවක් සිදු කළ සාකච්ඡාවල දී ඒ ඒ පක්ෂ ඉදිරිපත් කළ යෝජනා සහභාගි වු

Read more

සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් සඳහා වු ජනාධිපතිතුමාගේ වැඩපිළිවෙළට මහා සංඝරත්නයේ පුර්ණ ආශිර්වාදය

සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් සඳහා වු ජනාධිපතිතුමාගේ වැඩපිළිවෙළට මහා සංඝරත්නය පුර්ණ ආශිර්වාදය පළ කරති. ජනාධිපතිතුමා නාරාහේන්පිට ඇල්විටිගල මාවතේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා

Read more

සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවකට එක්වන ලෙස සියලු දේශපාලන පක්ෂවලට ජනපතිගෙන් ඇරයුම්

ඉතිහාසයේ දරුණුම ආර්ථික අගාදයකට වැටි තිබෙන රට ගොඩනැගිම සඳහා සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට එකතු වන්නැයි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය

Read more

සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් නැතිනම් සියලු පක්ෂ එකතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන බව ජනපති කියයි

රට මුහුණ දි ඇති සමාජ ආර්ථික හා දේශපාලන අභියෝග ජය ගැනීම සඳහා සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් නැත්නම් පක්ෂ සියල්ල එකතු වී පාර්ලිමේන්තු

Read more

සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවිමට ජනාධිපතිතුමාගේ අවධානය

නුදුරේදිම සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පත්කර සමස්ත පාර්ලිමේන්තුව එක් ආණ්ඩුවක් බවට පත් කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා පවසයි. පවතින අර්බුදකාරි

Read more

ආණ්ඩු පක්ෂයේ විශේෂ රැස්වීමක් ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් හෙට පස්වරුවේ

ආණ්ඩු පක්ෂයේ විශේෂ රැස්වීමක් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හෙට පස්වරුවේ පැවැත් වේ. හදිසි නීතිය පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත කරගැනීම, සර්ව පාක්ෂික

Read more