තුර්කියේ සිටින සිරියානු සරණාගතයන් යළි සිරියාවට

තුර්කියේ සිටින මිලියනයක පමණ සිරියානු සරණාගතයන් යළිත් සිරියාවට එවීම සදහා සැලැස්මක් සකස් කරන බව තුර්කි ජනාධිපතිවරයා පවසයි. ඒ වෙනුවෙන් සිරියාවේ

Read more

ආසියානු සවිය එසවීමේ තරගාවලියේ රන් පදක්කම් 4 ක් ශ්‍රී ලංකාවට

තුර්කියේ පැවැත්වුණු ආසියානු සවිය එසවීමේ තරගාවලියේ දී රන් පදක්කම් 4 ක් සමගින් කිලෝග්‍රූම් 47 බර පන්තියේ සමස්ත ශූරතාව දිනා ගැනීමට

Read more