ජනාධිපතිතුමාගෙන් විපක්‍ෂ නායකවරයාට ලිපියක්

එකගතා 4කට යටත්ව සමගි ජනබල සන්ධානයේ මුලිකත්වයෙන් සෙසු පක්‍ෂ සමග එක්ව කෙටිකාලිීන ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමටත් අගමැති ධුරය භාර ගැනීමටත් තීරණය කරමින්

Read more