මලල ක්‍රිඩා සගමයේ සියවස් සැමරුමට සමගාමීව අර්ධ මැරතන් තරගයක්

මෙම මස විසිදෙවන දිනට යෙදෙන ශ්‍රි ලංකා මලල ක්‍රිඩා සංගමයේ සියවස් සැමරැමට සමගාමීව අර්ධ මැරතන් තරගයක් සංවිධානය කෙරේ. මෙම තරගය

Read more

ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේ මීටර් 200 පිරිමි ධාවන ඉසව්වේ රන් පදක්කම කැනඩාව දිනා ගනී

ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේ 13 වන දිනය අදයි. ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේ මීටර් 200 ධාවන ඉසව්වේ රන් පදක්කම කැනඩාවේ අන්ඩ්රේ ඩී ග්‍රාසේ

Read more