බදාදා, ඔක්තෝබර් 4, 2023

Attidiya Wildlife Office

දේශීය පුවත්

කරදිය කිඹුලෙකුගේ ප්‍රහාරයකින් දෙහිවල මුහුදු තීරයේදී කිමිදුම්කරුවෙකු ජීවිතක්‍ෂයට

කරදිය කිඹුලෙකුගේ ප්‍රහාරයකට ලක්වීම නිසා දෙහිවල මුහුදු තීරයේදී කිමිදුම්කරුවෙකු ජීවිතක්‍ෂයට පත්ව තිබේ. මෙලෙස ජීවිතක්‍ෂයට පත්ව ඇත්තේ මසුන් ඇල්ලීම සඳහා කිමිදෙමින්

Read More