ඔස්ට්‍රේලියානු ස්වදේශ කටයුතු ඇමති අද දිවයිනට. – හදිසි ආධාරයක් ලෙස ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් ඩොලර් මිලියන 50 ක්

ඔස්ට්‍රේලියානු ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ක්ලෙයාර් ඕ නීල් මහත්මිය අද මෙරටට පැමිණීමට නියමිතයි. පසුගිය සති කිහිපයේ මෙරටින් ඔස්ට්‍රේලියාවට යන සරණාගත බෝට්ටු

Read more