ඉන්දිය අගමැතිවරයා යුරෝපයේ සංචාරයක

ඉන්දියාව හා ජර්මනිය ගිවිසුම් කිහිපයකට එළඹෙයි. ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගීතාව වර්ධනය කර ගැනිම එහි අරමුණයි. ඉන්දිය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා ජර්මනියේ සංචාරයක

Read more