බල්ගේරියාවේ බස්රථ අනතුරකින් 46 දෙනෙක් මියයති

බල්ගේරියාවේ බස් රථයක් අනතුරට ලක්වී ගිණිගැනීමෙන් පුද්ගලයෝ 46 දෙනෙක් මියයති. අධිවේගී මාර්ගයක අනතුර සිදුවිය. මෙම බස්රථය තුර්කියේ සිට බල්ගේරියාව හරහා

Read more