නොවැම්බර් මාසයේදී මෙරට උද්ධමනය සියයට 61 දක්වා පහළට

කොළඹ පාරරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය වෙනස මගින් ගණනය කරනු ලබන මතුපිට උද්ධමනය පහළ ගොස් ඇති බව ශ්රී ලංකා මහ

Read more

පොලී අනුපාතිකය නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව තීරණය කරයි

මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ වෙනසක් නොමැතිව පොළි අනුපාතය දැනට පවතින මට්ටමින් පවත්වාගෙන යාමට ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව තීරණය කරයි. දේශිය හා ගෝලිය

Read more

අද විනිමය අනුපාතය

ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව අද නිකුත් කළ විනිමය අනුපාත වාර්තාව අනුව අමෙරිකානු ඩොලරයක ගැණුම් මිල රුපියල් 360 යි ශත 99

Read more

අද විනිමය අනුපාතය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අද නිකුත් කළ විනිමය අනුපාත වාර්තාව අනුව ඇමරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 360 යි ශත 59

Read more

හෙට විශේෂ බැංකු නිවාඩු දිනයක්

හෙට විශේෂ බැංකු නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි. මහ බැංකුවේ මේ වසර සදහා වන

Read more

අද නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතිකය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අද නිකුත් කළ විනිමය අනුපාත වාර්තාවට අනුව අමෙරිකානු ඩොලරයක ගැණුම් මිල රුපියල් 359.18 ක් ලෙසද විකුණුම්

Read more

අද විනිමය අනුපාතය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අද නිකුත් කළ විනිමය අනුපාත වාර්තාවට අනුව ඇමෙරිකානු ඩොලරයක ගැණුම් මිල රුපියල් 359.18 ක් ලෙසද විකුණුම්

Read more

සමගි ජනබලවේගයේ මන්ත්‍රීවරු තිදෙනෙක් රජය විවේචනය කිරීමෙන් වැලකී සිටීමට තීරණය කරති

තවදුරටත් රජය විවේචනය කිරරීමෙන් වැලකී සිටින බව සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්වන ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා, ඉරාන් වික්‍රමරත්න සහ කබීර්

Read more

අපනයනකරුවන් දිරිමත් කිරීමට මහබැංකුව නීති ලිහිල් කරයි

සේවා අපනයනකරුවන්ගේ අපනයන ඉපැයීම් රටට ගෙන ඒම සඳහා ඔවුන් දිරිමත් කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍රිී ලංකා මහබැංකුව පවතින නීති ලිහිල් කරයි. ඒ

Read more

ඉදිරි මාස 5 ක කාලය ඇතුලත ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට හැකිවනු ඇති බවට මහ බැංකු අධිපතිවරයා විශ්වාසය පළ කරයි

ඉදිරි මාස 4 ක 5 ක කාලය ඇතුලත පවතින ආර්ථික අර්බුදයෙන් යම්තාක් දුරට ගොඩ ඒමට හැකිවනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ

Read more