ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ ලංකා ගල්අගුරු සමාගමේ නිලධාරීන් අතර හමුවක්

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ ලංකා ගල් අගුරු සමාගමේ නිලධාරීන් අතර සාකච්ඡාවක් ඊයේ පැවැත්විණි. නොරොච්චෝලේ බලාගාරයට අවශ්‍ය ගල් අගුරු ලබාගැනීම සහ

Read more

ගල්අගුරු මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් නලින් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීවරයා කළ ප්‍රකාශය ලංකා ගල්අගුරු සමාගම ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ගල්අගුරු ප්‍රසම්පාදනය සම්බන්ධයෙන් බරපතල සැකයක් ඇතැයි නලින් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීවරයා ඉකුත්දා පාර්ලිමේන්තුවේ දී කළ ප්‍රකාශය තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන බව ලංකා ගල්අගුරු

Read more