බස් ගාස්තු ගෙවිම සදහා නව ඩිජිටල් ක්‍රමයක් ඉදිරියේදි

බස් ගාස්තු ගෙවීම සඳහා නව ඩිජිටල් පසුම්බි ක්‍රමයක් ඉදිරියේදී ක්‍රියාවට නංවන බව ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න

Read more

පෞද්ගලික මගි බස් රථ ධාවනය නතර වීමේ අවදානමක්

ඉන්ධන අර්බුදය තව දුරටත් පැවතියහොත් මගී බස් රථ ධාවනය නතරවීමේ අවදානමක් මතුව ඇතැයි ලංකා පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමය කියයි.

Read more