ඩීසල් මිල පහතට

ලංකා සුදු ඩීසල් ලීටරයක සිල්ලර මිළ රුපියල් 10 කින් අඩු කෙරේ. එය ඊයේ රාත්‍රි 10 සිට බළපැවැත්වෙන බව ඛනිජ තෙල්

Read more