රට අර්බුදයකට ඇද දැමුූ නිලධාරීන් පිළිබඳව පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කරන්නැයි කෝප් කමිටුවෙන් නිර්දේශ

රට විශාල අර්බුදයකට පත් කළ නිලධාරීන් සියලු දෙනා පිළිබඳව පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කරන්නැයි පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ

Read more

රාජ්‍ය ආයතන වාර්ෂිකව උපයන ආදායම් නිසිපරිදි රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයට ලැබිය යුතු බව කෝප් කමිටු සභාපති පෙන්වාදෙයි

රාජ්‍ය ආයතන විසින් වාර්ෂිකව උපයන ආදායම් නිසිපරිදි රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයට ලැබිය යුතු බව කෝප් කමිටු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහාචාර්ය චරිත හේරත්

Read more

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ විශාල මුදල් නාස්තියක්

රාජ්‍ය ආයතනවල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලවල කටයුතු කරන නිලධාරින් විසින් කලින් කලට ගනු ලබන තිරණ නිසා රාජ්‍ය මුදල්වලට විශාල ව්‍යසනයක් සිදුවන බව

Read more

කෝප් කමිටුවේ පළමු වාර්තාව අද පාර්ලිමේන්තුවට

09 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවැනි සභා වාරයේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ පළමු වාර්තාව කමිටු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහාචාර්ය චරිත හේරත්

Read more

බුද්ධිමය දේපළ අයිතින් ශක්තිමත් කිරීම සදහා නීති පද්ධතියක අවශ්‍යතාව අවධාරණය කෙරේ

අදහස් ප්‍රකාශ කළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා සදහන් කළේ රටකට බුද්ධිමය දේපළ අයිතින් ශක්තිමත් කිරීම සදහා නීති පද්ධතියක්

Read more

කෝප් කමිටුවේ විශේෂ රැස්විමක් ලබන 22 වැනිදා

පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරකසභාවේ විශේෂ රැස්වීමක් ලබන 22 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදි පැවැත්වේ. එහිදී කෝප් කමිටුව මගින් 9 වැනි පාර්ලිමේන්තුව වෙත

Read more

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මුල්‍ය ගැටඵ කෝප් කමිටුවේ විමසුමට

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අද යළිත්වරක් කෝප් කමිටුවට කැදවා තිබේ. පෙබරවාරී 11 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කෝප් කමිටුවට කැදවා

Read more

ජාතික පාරිසරික පනත සංශෝධනයට කෝප් කමිටුවෙන් උපදෙස්

ජාතික පාරිසරික පනත කඩිනමින් සංශෝධනය කරන ලෙස කෝප් කාරක සභාවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා පරිසර අමාත්‍යංශයේ ලේකම්

Read more

කෝප් කමිටුවේ වාර්තාව අද පාර්ලිමේන්තුවට

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුවේ නව වන සැසිවාරයේ පළමුවන වාර්තාව අද (10) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. එම

Read more

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයට කෝප් කමිටුවෙන් කැඳවීමක්

පේරාදෙනිය විශ්ව විද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි ආයතනය කෝප් කමිටුවට කැඳවීමට තිරණය කර තිබේ. එම කමිටුවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහාචාර්ය චරිත හේරත්

Read more