ලංකා හොස්පිටල්ස් අයි. වී. එෆ්. (IVF) දරු උපත් 1500 කඩඉම සාර්ථකව පසු කරයි

දේශීය ප්‍රමුඛතම පෞද්ගලික රෝහලක් වන ලංකා හොස්පිටල්ස් සිය රෝහල තුළ සිදු වූ 1500 වැනි IVF දරු උපත පසුගියදා සැමරීය. ලංකා

Read more