ජාතික ගුවන් විදුලියේ ගී ආවර්ජනා ප්‍රසාංගය

ජාතික ගුවන් විදුලියේ සිටි එෆ් එම් සේවය සංවිධාන කරන ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින් ගී ආවර්ජනා ප්‍රසාංගික අත්දැකීමට මෙවර සහභාගි වන්නේ ප්‍රවීණ

Read more

පුන්සිරි සොයිසා ගී ආවර්ජනා ප්‍රසංගය ගුවන් විදුලි ආනන්ද සමරකෝන් මැදිරියේදී අද

ජාතික ගුවන් විදුලියේ සිටි එෆ් එම් සේවය සංවිධාන කරන ඔබ ආයේමත් ඇවිදින් තවත් ප්‍රසංගයක් අද පැවැත්වෙයි. ගායක පුන්සිරි සොයිසා ගී

Read more

ජගත් ආදීවාසි දිනය අදයි

ලෝක ආදිීවාසි දිනය අදට යෙදි තිබේ. ඒ නිමිත්තෙන් සකස් කෙරෙන විශේෂ වැඩසටහනක් ජාතික ගුවන් විදුලියේ දඹාන රේඩියෝ්ව,  වෙළෙද සේවය සහ

Read more