දුම්රිය ධාවන කාලසටහන සම්පුර්ණයෙන් වෙනස් කිරිමට තීරණය කෙරේ.

දුම්රිය ධාවන කාල සටහන සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කිරරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කරයි. ඒ පිළිබඳ අවසන් තීරණය අද දිනයේ ගැනීමට නියමිත බව

Read more

නාකුලුගමුවට නව දුම්රිය ස්ථානයක්

මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයේ නාකුලුගමුව දුම්රිය ස්ථානය අද ජනතා අයිතියට පැවරේ. බෙලිඅත්ත හා බඹරැන්ද දුම්රිය ස්ථාන අතර එය පිහිටා තිබේ. ඉදිකිරිම්

Read more

මුහුද ගොඩගලා අදට වසර 17 යි

ශ්‍රිී ලංකාව ඇතුඵ ආසියානු රටවල් රැසකට මහා විනාශයක් කළ මුහුද ගොඩ ගැලීමේ ඛේදවාචකය සිදුවී අදට වසර 17 ක් සපිරෙයි. ශ්‍රිී

Read more