කෝප් කමිටුවට කැඳවන නිලධාරින්ගෙන් දිවුරුමක් ලබාගැනීමේ තිීරණයක්

කෝප් කමිටුවට කැඳවන නිලධාරින් සිදුකරන ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් දිවුරුමක් ලබාගැනිමට කෝප් කමිටුව තිරණය කරයි. අද පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත්

Read more

විදේශ ඇමති සිංගප්පුරුවේදී බලවත් රටවල් රැසක ප්‍රධානීන් හමුවීමට සුදානම්

විදේශ අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් මහතා සිංගප්පුරුවේ නිල සංචාරයක සහ තවත් ජාත්‍යන්තර සමුඵවක් ඇමතිීම සදහා දිවයිනෙන් පිටත්ව යයි. ඔහු

Read more

කෝප් කෝපා සහ මහජන පෙත්සම් කාරක සභාවේ බලතල වැඩි කිරීමට යෝජනා

පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව, පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව සහ මහජන පෙත්සම් කාරක සභාවේ බලතල වැඩි කිරීමට සභානායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන

Read more