කෝප්, කෝපා සහ රජයේ මුදල් පිළිබද කාරක සභාවට නව සාමාජික මන්ත්‍රිවරු පත් කෙරෙති

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබද කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුවට, රජයේ ගිණුම් පිලිබද කාරක සභාව හෙවත් කෝපා කමිටුවට සහ රජයේ මුදල් පිළිබද

Read more

ආයතන කිහිපයක් මේ සතියේ කෝප් සහ කෝපා කමිටු හමුවට

මෙම සතියේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුව හමුවේ පෙනී සිටින්නැයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට, නාගරික සංවිර්ධනය අධිකාරියට හා

Read more

ගෑස් අර්බුදය පිළිබඳ සොයා බැලීමට කෝප් කමිටුවේ අවධානය

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුවේ 09 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවන සභා වාරයේ පලමු වාර්තාව හෙට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ.

Read more

රාජ්‍ය ආයතන වාර්ෂිකව උපයන ආදායම් නිසිපරිදි රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයට ලැබිය යුතු බව කෝප් කමිටු සභාපති පෙන්වාදෙයි

රාජ්‍ය ආයතන විසින් වාර්ෂිකව උපයන ආදායම් නිසිපරිදි රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයට ලැබිය යුතු බව කෝප් කමිටු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහාචාර්ය චරිත හේරත්

Read more

ශ්‍රි ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය කෝප් කමිටුව හමුවට

ශ්‍රි ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ ප්‍රධානීන් ලබන සතියේදි පොදු ව්‍යාපාර පිලිබද පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුව හමුවට කැදවනු ලැබේ. ඒ

Read more

කෝප් කමිටුවේ වාර්තාව අද පාර්ලිමේන්තුවට

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුවේ නව වන සැසිවාරයේ පළමුවන වාර්තාව අද (10) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. එම

Read more

ළමාරක්ෂක ජාතික ප්‍රතිපත්තිය වහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට කෝප් කමිටුවෙන් නිර්දේශ

වසර 21 ක් ප්‍රමාද වු ළමාරක්ෂක ජාතික ප්‍රතිපත්තිය කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කෝප් කමිටුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට නිර්දේශ කර තිබේ. මේ වනවිට

Read more

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය හෙට කෝප් කමිටුව හමුවට

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිලිබද කාරක සභාව හමුවට හෙට දිනයේදී කැදවා ඇතැයි කමිටුවේ සභාපති මහාචාර්යය චරිත හේරත්

Read more

ශ්‍රිී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කෝප් කමිටුව හමුවට

ශ්‍රීී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ලබන මස 11 වැනිදා පොදු ව්‍යාපාර පිලිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවීමට තීරණය කර

Read more

කෝප් කමිටුව සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ රැස්වෙයි

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුව අද දිනයේදි රැස්වෙයි. අන්තර්ජාල තාක්ෂණය ඔස්සේ අද සිට එහි රැස්විම් පැවැත්වෙන බව

Read more