ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 22 වන සංශෝධනයට ඇමති මණ්ඩල අනුමැතිය

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 22 වන සංශෝධනයට ඇමති මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබෙයි. කොළඹ ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී ඇමති ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

Read more

පාසල් ළමයින් ප්‍රවාහන සඳහා තවත් බස්රථ 40 ක්

දිවයින පුරා ලංගම ඩිපෝවල ටයර් හා අමතර කොටස් හිගය හේතුවෙන් ධාවනයෙන් ඉවත් කර තිබු බස් රථ 800 ක් යළි ධාවනයට

Read more