ගෝලීය ආර්ථිකය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මේ වසරේදී මන්දගාමී වනු ඇතැයි ලෝක බැංකුවෙන් ප්‍රකාශයක්.

කොවිඩ් ව්‍යාප්තියේ බලපෑම සහ උද්ධමනයේ බලපෑම් හේතුවෙන් මේ වසරේදී ගෝලීය ආර්ථිකය පසුගිය වසරට වඩා මන්දගාමී වේගයකින් ප්‍රසාරණය වනු ඇතැයි ලෝක

Read more

පුර්ණ එන්නත්කරණයට ලක් වු අය අතර පවා කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය සිදුවිය හැකි බව අමෙරිකානු ප්‍රධාන වෛද්‍යවරයා කියයි

පුර්ණ එන්නත්කරණයට ලක්වු අය අතර පවා කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය සිදුවිය හැකි බව අමෙරිකාවේ ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරියා වන ඇන්තනී පවුසි සදහන් කරයි.

Read more

අයුතු ලෙස සිදුකරන මහජන ඒකරාශිවීම්වලට දැඩි නීති.

දේශපාලනය ගැන පමණක් සිතා රට ගැන නොසිතන පිරිසක් තවත් කොවිඩ් රැල්ලක් නිර්මාණය කිරීම උදෙසා උත්සාහ දරණ බවක් පෙනෙන්නට තිබේ. නව

Read more