ක්‍රිකට්, නෙට්බෝල් ආසියා කුසලාන දෙකම ශ්‍රී ලංකාවට

ආසියානු ක්‍රිඩා තරග බිමේ ශ්‍රී ලංකා නාමය බබලවමින් ක්‍රිකට් ශූරතාව සහ නෙට්බෝල් ශූරතාව දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිඩක ක්‍රිඩිකාවෝ ඊයේ

Read more

වයස අවුරුදු 19 න් පහළ පළමු කොටසේ බී කාණ්ඩයේ ක්‍රිකට් ශූරතාව කොළඹ බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය දිනා ගනී.

වයස අවුරුදු 19 න් පහළ පළමු කොටසේ බී කාණ්ඩයේ ක්‍රිකට් ශූරතාව කොළඹ බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය දිනා ගනී. ඊයේ පැවති

Read more

අවුරුදු 23න් පහළ අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් කිරුළ ලන්කන් ක්‍රීඩා සමාජයට

අවුරුදු 23න් පහළ අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාව ලන්කන් ක්‍රීඩා සමාජය දිනා ගනී. එස්එස්සී ක්‍රීඩාංගනයේදී ඊයේ පැවති අවසන් තරගයේදී ශම්මු

Read more