ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය සැලසුම් කළ පරිදි

ඕස්ටේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය සැලසුම් කළ ආකාරයට සිදුවන බව එරට ක්‍රිකට් ආයතනය පවසයි. ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලබන

Read more

අන්තර් ජාතික මුල්‍ය අරමුදල සමග පැවති සාකච්ඡා පිළිබඳව මුදල් ඇමතිගෙන් ලබන 04 වැනිදා විශේෂ ප්‍රකාශයක්

අන්තර් ජාතික මුල්‍ය අරමුදල සමග පැවති සාකච්ඡා ගැන මුදල් ඇමතිවරයා මැයි 04 වැනිදා ප්‍රකාශයක් කිරීමට නියමිත බව සභානායක ඇමති දිනේෂ්

Read more