යල කන්නයට අවශ්‍ය ජලය නියමිත පරිදි

යල කන්නයට ගොවීන්ට අවශ්‍ය ජලය නියමිත පරිදි නිකුත් කරන බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ජල කලමනාකරණ අංශයේ අධ්‍යක්‍ෂ ඩබ්. අබේසිරිවර්ධන මහතා පවසයි.

Read more

තද වැසි සමග ජලාශ කිහිපයක වාන් දොරටු විවෘත කෙරේ.

ගත වු දින දෙක තුළදී පොළොන්නරුව සහ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්ක වලටත් කන්ද උඩරට ප්‍රදේශයටත් මිලිමීටර් සියය ඉක්මවු වැසි ලැබී ඇතැයි වාර්මාර්ග

Read more

ඉදිරි යල කන්නයේ වගාකටයුතු ලබන 15 වැනිදා සිට

ඉදිරි යල කන්නයේ වගාකටයුතු ලබන 15 වැනිදා සිට ආරම්භ කරන බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ජලකළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ ඩී.  අබේසිරිවර්ධන මහතා පවසයි. අප්‍රේල්

Read more