මෙරට සිනමාවේ අග්‍රගන්‍ය රංග පෞරුෂයක් වු දර්ශන් ධර්මරාජ් දිවිසැරියට සමුදෙයි

මෙරට සිනමාවේ අග්‍රගන්‍ය රංග පෞරුෂයක් වු දර්ශන් ධර්මරාජ් හෘදබාධයක් හේතුවෙන් අභාවප්‍රාප්ත විය. මියයන විට ඔහු 41 හැවිරිදි වියේ පසුවිය. ඔහු

Read more