ඊයේ මෙරටින් නව කොවිඩ් ආසාදිතයෝ 746 ක්

තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයෝ 746 දෙනෙක් අලුතින් හඳුනා ගැනෙති. ඊයේ වාර්තා වූ මෙම ආසාදිත සංඛ්‍යාවත් සමග මේ දක්වා දිවයිනෙන් වාර්තා වී

Read more

ඊයේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් 745 ක්

කොවිඩ් ආසාදිතයන් 745 දෙනෙකු ඊයේ දිනයේ හඳුනාගත් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. ඒ අනුව මේ දක්වා මෙරටදි හදුනාගත් සමස්ත

Read more

ඊයේ දිනයේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් 728ක් මරණ 23 ක්

ඊයේ දිනයේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් 728 දෙනෙකු හදුනාගත් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. ඒ අනුව මේ දක්වා මෙරටදි හදුනාගත් සමස්ත

Read more

ඊයේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් 697 ක්

කොවිඩ් ආසාදිතයන් 697 දෙනෙකු ඊයේ දිනයේ හදුනාගත් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. ඒ අනුව මේ දක්වා මෙරටදි හදුනාගත් සමස්ත

Read more

ඊයේ දිනයේත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 626 ක්

කොවිඩ් ආසාදිතයන් 626 දෙනෙකු ඊයේ දිනයේ හදුනාගත් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි. ඒ අනුව මේ දක්වා මෙරටදි හදුනාගත් සමස්ත

Read more

කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 8775 ක් දක්වා ඉහළට

ඊයේ දිනය තුළ තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 4612 දෙනෙක් හදුනා ගත් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.ඒ අනුව මෙරට දි හදුනාගෙන

Read more

ඊයේත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 3676 ක්

ඊයේ දිනයේ කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගලයන් 3676 දෙනෙකු අලුතින් හදුනාගත් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. විදේශගතව සිට පැමිණි අය අතරින්

Read more

සෞඛ්‍ය නිර්දේශවලට අනුව සුදුසු පියවර ගැනීමට සුදානම් බව රජය කියයි

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ කොවිඩ් මර්දන බලකාය ලබා දෙන නිර්දේශවලට අනුව සුදුසු තීරණ ගැනීමට සූදානම් බව රජය පවසයි. කිසි ලෙසකින්වත් රට

Read more

බස්නාහිර පළාත් වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම අත්හිටුවයි

පවතින වසංගත තත්ත්වය හමුවේ බස්නාහිර පළාතේ වාහන සඳහා ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම මේ මස 31 වනදා තෙක් අත්හිටුවා තිබේ. මෙම

Read more

තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් තුන්දහස් තුන්සියයක් සමග මරණ 39 ක්

ඊයේ දින තවත් තවත් කොවිඩ් ආසාදිත රෝගීන් තුන්දහස් 306 දෙනෙකු හඳුනාගත් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. ඒ අනුව මෙරට

Read more