ධම්මික පෙරේරා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයෙක් ලෙස දිවුරුම් දෙයි

ව්‍යාපාරිකයෙකු වන ධම්මික පෙරේරා මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයෙක් ලෙස කතානායක මහින්දයාපා අබේවර්ධන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි. හිටපු මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ

Read more