බ්‍රහස්පතින්දා, දෙසැම්බර් 7, 2023

Dhammika Wijesundera

අවධානය පිණිසයිදේශීය පුවත්ව්‍යාපාරික පුවත්

දුම්රිය ධාවනයට අවශ්‍ය ඩිසල් ඇතැයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

දුම්රිය ධාවනයට අවශ්‍ය ඩීසල් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ලබාදී ඇතැයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. එබැවින් කිසිදු දුම්රිය ගමන් වාරයක්

Read More