තවත් ඩීසල් නෞකාවක ඉන්ධන ගොඩබෑම ඇරඹෙයි

ඩීසල් නෞකාවක් සදහා ඊයේ ගෙවීම් සිදුකළ බවත් අද එම ඉන්ධන ගොඩබෑම ආරම්භ කරන බවත් ඇමති කංචන විජේසේකර මහතා පවසයි. ට්විටර්

Read more

ඉදිරියේදී ඉන්ධන නෞකා 10 ක් දිවයිනට

ඉදිරියේදී මෙරටට ඉන්ධන නෞකා 10 ක් පැමිණිමට නියමිත බව ඇමති කංචන විජේසේකර මහතා කියයි’ පලමු ඩීසල් නෞකාව ලබන සිකුරාදා හෝ

Read more