ගුරුවරුන්ගේ සහ සිසුන්ගේ පැමිණිම සාධනිය මට්ටමක

දිවයිනේ ළමයින් 200 ට අඩු පාසල් අද විවෘත කෙරින. ගුරුවරුන්ගේ සහ සිසුන්ගේ පැමිණිම සියයට 95 කින් පමණ සාර්ථක මට්ටමකින් පැවති

Read more

පාසල් 3800 ක් අද සිට යලි විවෘතයි

සිසුන් 200 ට අඩු පාසල් අද සිට යලි විවෘත වෙයි. ඒ සඳහා සියලු කටයුතු සූදානම් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි. කොරෝනා

Read more

21 වැනි දින පාසල් ඇරඹිමෙන් පසු සේවයට වාර්තා කිරිමට රටපුරා ගුරුවරුන් සූදානමින්

ගුරු සංගම්වල ඉල්ලිම් සම්බන්ධයෙන් විසදුම් ලබාදිම සදහා රජය පත්කළ අමාත්‍ය අනු කමිටුව එම සංගම් ඉදිරිපත් කළ යෝජනා 11 න් 10

Read more

දරුවන් වෙනුවෙන් තම වගකිම් ඉටු කරන්නැයි අධ්‍යාපන ඇමති ගුරුවරුන්ගෙන් ඉල්ලයි

ගුරුවරුන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරිමට ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ රජය කැප වී සිටින බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා කියා සිටි. ඔවුන්ගේ අනාගත

Read more

ගුරු – විදුහල්පති වැටුප් ගැටලුවට සාර්ථක විසදුම් දිමට මෙවර අයවැයෙන් යෝජනා

මෙතෙක් විසදා ගැනිමට නොහැකි වූ ගුරු විදුහල්පති වැටුප් ගැටලුවට සාර්ථක විසදුම් දීම සදහා මෙවර අයවැයෙන් යෝජනා ඉදිරිපත්ව ඇතැයි අමාත්‍ය දිනේෂ්

Read more

2022 වසර සඳහා වන අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අද පාර්ලිමේන්තුවට

2022 වසර සඳහා වන අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට අද ඉදිරිපත් කෙරේ. මේ බව සභානායක අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසින්

Read more

2022 වසර සඳහා වන අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අද පාර්ලිමේන්තුවට

2022 වසර සඳහා වන අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට අද ඉදිරිපත් කෙරේ. මේ බව සභානායක අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසින්

Read more

පාසල් ක්‍රමානුකුලව ආරම්භ කිරිමට රජයෙන් සැලසුම්

සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදවලට අනුකුලව පාසල් ආරම්භ කිරිමට සූදානම් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසයි. පාසල් ක්‍රමානුකුලව ආරම්භ කිරිමට රජයේ

Read more

පාසල් යලි විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාගෙන් අද විශේෂ ප්‍රකාශයක්.

පාසල් යලි ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජය ගෙන ඇති තීන්දු තීරණ පිළිබඳව අධ්‍යාපන ඇමති දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අද විශේෂ ප්‍රකාශයක් කිරීමට

Read more

පලාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවේ පොදු මතය ප්‍රකාශ කෙරේ

පළාත් සභා මැතිවරණය කඩිනමින් පැවැත්විම පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවේ පොදු මතය බව එම කාරක සභාවේ සභාපති සභානායක අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන

Read more