බ්‍රහස්පතින්දා, දෙසැම්බර් 7, 2023

Dnipro

විදෙස් පුවත්

යුක්රේනයට තවදුරටත් රුසියානු ප්‍රහාර

යුක්රේනයට තවදුරටත් රුසියානු ප්‍රහාර එල්ල වෙයි. ඊයේ ප්‍රහාර එල්ල වු ස්ථාන අතර එරට විශාලතම නගරයක් වන දිනිප්‍රෝ නගරය ද වෙයි.

Read More