ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය අද ඇරඹෙයි

රටවල් 32 ක් තරග වදින ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය කටාර් රාජ්‍යයේ දී අද ඇරඹෙයි. සත්කාරක කටාර් රාජ්‍ය කණ්ඩායම හා ඉක්වදෝර

Read more

2022 ලෝක පාපන්දු ශූරතාවලියට තව දින හයයි

කටාර් රාජ්‍යයේ පැවැත්වෙන 2022 ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය සඳහා තව ඇත්තේ දින 6 ක් පමණි. ලබන 20 වෙනිදා කටාර් සහ

Read more