පාලන මිලට බිත්තර සැපයිම ගැටලුවක්

බිත්තර මිල ඉහළ යාමට ප්‍රධාන හේතුව සත්ව ආහාර මිල ඉහළ යාම, ඒවා ආනයනය කිරිමට නොහැකි වීම, ඉන්ධන විදුලිය ආදි ගැටලු

Read more

පාලන මිල ඉක්මවා බිත්තර අලෙවි කරන වෙළෙඳුන් සොයා දීපව්‍යාප්ත මට්ටමින් වැටලීම්

පාලන මිල ඉක්මවා බිත්තර අලෙවි කරන වෙළෙදසල් සොයා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය වැටලීම් ආරම්භ කර තිබේ. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක පසුගියදා

Read more

බිත්තර හා කුකුල්මස් කර්මාන්තය ආරක්ෂා කර ගැනීම සදහා ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලක්

මෙරට බිත්තර හා කුකුල්මස් කර්මාන්තය ආරක්ෂා කර ගැනීම සදහා ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලක් වහා සකස් කරන්නැයි ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා නිලධාරින්ට උපදෙස්

Read more

පාලන මිලට වැඩියෙන් බිත්තර අළෙවි කරන වෙළඳුන් සොයා වැටලීම්

පාලන මිලට වැඩියෙන් බිත්තර අළෙවි කිරීම හා නීති විරෝධී ලෙස බිත්තර ගබඩා කර තබා ගැනීම සම්බන්ධ වැටලීම් අද සිට ක්‍රියාත්මකයි.

Read more

සත්ත්ව නිෂ්පාදන වැඩිමිලට අලෙවි කරන්නන් සොයා දිවයිනපුරා මෙහෙයුම්

කුකුල් මස් සහ බිත්තර ආදි සත්ත්ව නිෂ්පාදන වැඩි මිලට අලෙවි කරන වෙළෙදුන් සොයා දිවයින පුරා මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. පාරිභෝගික කටයුතු

Read more