ග්‍රාමීය ඩිපෝ වෙත ඉන්ධන ධාරිතාව වැඩි කෙරේ

ග්‍රාමීය ඩිපෝ වෙත දුම්රය ඉන්ධන ප්‍රවාහන ධාරිතාව සියය දක්වා වැඩි කෙරේ. එය මෙතෙක් පැවැතියේ සියයට 40 ක ධාරිතාවයකිනි. බලශක්ති අමාත්‍ය

Read more

ඉන්ධන ප්‍රවාහනයට නව බලපත්‍ර

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන ප්‍රවාහනයට මෙතෙක් බලපත්‍ර ලබානොදුන් සහ බලපත්‍ර ලබාගැනිමට නොහැකි වු ප්‍රවාහනකරුන්ට කඩිනමින් නව බලපත්‍ර ලබාදිමට කටයුතු

Read more

දිවයිනපුරා ඉන්ධන බෙදාහැරීම තුන්ගුණයකින් ඉහල නංවා ඇතැයි බලශක්ති ඇමති කියයි

මේ වනවිට සාමාන්‍ය දෛනික ඉන්ධන අවශ්‍යතාවට වඩා තුන්ගුණයක් ඉන්ධන බෙදාහරින බව ඇමති ගාමිණි ලොකුගේ මහතා කියයි. එම නිසා ඉන්ධන පිරවුම්හල්

Read more

කුඩා පරිමාණයේ සුර්ය බලශක්ති ජනන ව්‍යාපෘති 7000 ක් ජාතික පද්ධතියට

කුඩා පරිමාණයේ සුර්ය බලශක්ති ජනන ව්‍යාපෘති 7000 ක් ජාතික පද්ධතියට එක් කිරීමට ඉදිරියේදී අපේක්ෂා කරන බව බලශක්ති ඇමති උදය ගම්මන්පිල

Read more

කසළවලින් විදුලිය නිපදවීමේ බලාගාර සෑම දිස්ත්‍රික්කයකටම

කසළවලින් විදුලිය නිපදවීමේ බලාගාර සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම ඉදිකිරීමට සැලසුම් කෙරේ. මෙහි පළමු බලාගාරය ගම්පහ හැඳල ප්‍රදේශයේදී ලබන මස ආරම්භයේ විවෘත කරන

Read more