මහනුවර සිව්වැනි රන්දෝලි පෙරහර අද

මහනුවර ඓතිහාසික ඇසළ පෙරහර මංගල්‍යයේ සිව්වැනි රන්දෝලි පෙරහර අද විීදි සංචාරය කරයි. අවසන් රන්දෝලි පෙරහර නිකිණි පුර පසලොස්වක පොහොය යෙදෙන

Read more

ඓතිහාසික රුහුණු කතරගම මහ දේවාලයේ ඇසළ පෙරහර මංගලයයේ 3 වන දිනය අද

ඓතිහාසික රුහුණු කතරගම මහ දේවාලයේ ඇසළ පෙරහර මංගලයයේ 3 වන දිනය අදයි. පෙරහැර නැරඹීම සදහා ඊයේ විශාල පිරිසක් කතරගම පුද

Read more