බ්‍රහස්පතින්දා, දෙසැම්බර් 7, 2023

Establishments Code

දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

අදත් හෙටත් විදුලිය විසන්ධීවීමක් කිසිසේත් සිදු නොවන බවට විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාගෙන් සහතිකයක්

වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් මගින් අදත් හෙටත් රටම අදුරේ තබන බවට ඇතැම් වෘත්තීය සමිති පැවසුවද එවැනි විදුලිය විසන්ධිවීමක් කිසිසේත් සිදු නොවන බව

Read More