ජපානයේ භූ කම්පනයකින් පුද්ගලයෝ 20 දෙනෙක් තුවාල ලබති

ජපානයේ නැගෙනහිර ප්‍රදේශයට ඊයේ ඇති වූ රිච්ටර් මාපාංක පහයි දශම 09 ක භූමි කම්පනයෙන් පසු කම්පන හටගැනිමේ අවදානමක් පවතින බව

Read more