සංචාරකයන් ප්‍රවාහන කරන වාහන වලටත් ලංගමයෙන් ඉන්ධන

පුද්ගලික බස් රථ සදහා ලංගම ඩිපෝ වල ඇති ඉන්ධන හල් මගින් ඉන්ධන ලබාගත හැකි බව ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සදහන් කරයි.තෝරාගත්

Read more

මෙරටට පැමිණෙන ගුවන් යානා සදහා ගුවන් තොටුපල විවෘත කෙරේ

මෙරටට පැමිණෙන ගුවන් යානා සදහා අද සිට ගුවන් තොටුපල විවෘත කෙරෙන බව අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා කියා සිටි. එහෙත් ඉන්දියානු

Read more