බ්‍රිතාන්‍ය මහ රැජිනගේ අවමගුල් උත්සවයට ජනාධිපතිතුමා සහභාගී වෙයි

බ්‍රිතාන්‍යයේ දෙවන එළිසබත් මහ රැජිනගේ අවමගුල් උත්සවයට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහභාගීවීමට නියමිතයි. කොළඹ බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය වෙත ඊයේ

Read more