අපොස (සා.පෙළ) අවසන් දරුවන්ට අමතර පාඨමාලා

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අවසන් කළ දරුවන් උසස් පෙළ අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ වනතුරු අමතර පාඨමාලා සදහා යොමුවීමේ වැදගත්කම විභාග කොමසාරිස්

Read more

අ පො ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අදින් අවසන් – උත්තර පත්‍ර ඇගයීම ලබන 17 වැනිදා සිට

අදින් අවසන් වන අ පො ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ උත්තර පත්‍ර ඇගයීම ලබන 17 වැනිදා ආරම්භ කරන බව විභාග කොමසාරිස්

Read more

2021 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අද ඇරඹෙයි

2021 අපොස සාමාන්‍ය පෙල විභාගය අදින් ඇරඹෙයි. එය ලබන මස මස 1 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙයි. පාසල් අයදුම්කරුවෝ හාර ලක්ෂ 7129

Read more

මාර්ග අවහිර කිරීම් සිදු කොට දරුවන්ට අවහිරතා නොකරන්නැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් ඉල්ලීමක්

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන්ට රටේ පවතින වාතාවරණය හොඳින් නිරීක්ෂණය කොට ලබා දිය හැකි උපරිම

Read more

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සියලු කටයුතු සුදානම්

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය දිවයිනපුරා මධ්‍යස්ථාන 3844 කදී හෙට ඇරඹෙයි. විභාගය අවසන් වන්නේ ලබන මස පලමුවැනිදාය. අපේක්ෂකයෝ පන්ලක්ෂ 17 දහස්

Read more

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාග රාජකාරී ගුරුවරුන් අද පාසල් වෙත

පාසල් නිවාඩු දිනයක් ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇතත් අද නියමිත රාජකාරී සදහා වාර්තා කරන්නැයි අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට

Read more

රාජ්‍ය සේවයේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවල හැර සෙසු නිලධාරීන්ට අද නිවාඩු

රාජ්‍ය සේවයේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවල හැර අනෙකුත් නිලධාරින් අද සේවයට වාර්තා කිරීම අනවශ්‍ය බව රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා

Read more

අත්‍යවශ්‍ය සේවා හැර සෙසු නිලධාරින් හෙට සේවයට වාර්තා කිරීම අනවශ්‍ය බව රජය කියයි

අත්‍යවශ්‍ය සේවාවල අය හැර අනෙකුත් නිලධාරින් හෙට සේවයට වාර්තා කිරීම අනවශ්‍ය බව රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත්

Read more

අ. පො. ස. සාමාන්‍ය පෙලට පෙනී සිටින දරුවන්ට වැදගත් කරුණු

ලබන සදුදා ආරම්භ වන අ. පො. ස. සාමාන්‍ය පෙල විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන්ට වැදගත් වන කරුණු සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් විභාග

Read more

අ පො ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සියල්ල සුදානම්

2021 අපොස සාමාන්‍ය පෙල විභාගය ලබන සදුදා සිට ජුනි මස 1 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙයි. විභාගයට සියල්ල සුදානම් බව විභාග කොමසාරිස්

Read more