මෙරට භු ගර්භයේ ඇති ඛනිජ සම්පත් හදුනා ගැනීම සදහා නවීන තාක්ෂණය

මෙරට භු ගර්භයේ ඇති ඛනිජ සම්පත් හදුනා ගැනීම සදහා නවීන තාක්ෂණය යොදා ගැනීමේ නව වැඩසටහනක් ආරම්භ කෙරේ. භු විද්‍යා සමීපක්ෂණ

Read more

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය ආදායම් බද්දෙන් නිදහස්

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා පවසයි  මැණික් කර්මාන්තයේ යෙදෙන අයට රුපියල්

Read more

ජෙම් ටවර් නමින් මැණික් ප්‍රාසාදයක් රත්නපුරයට

දකුණු ආසියාවේ ප්‍රධානතම මැණික් ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානය බවට රත්නපුරය පත් කරන බව ඇමති වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පවසයි. ඒ වෙනුවෙන් මහල් ගණනාවකින්

Read more