ගෝලීය ආහාර සුරක්‍ෂිතතාව ඇතුළු තවත් කරුණු රැසක් පිළිබඳව අමෙරිකාව සහ රුසියාව සාකච්ඡා කරයි

යුක්රේනයේ වත්මත් තත්වය පිළිබඳව අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් ඇන්තනී බ්ලින්කන් රුසියානු විදේශ අමාත්‍ය සර්ජී ලැව්රොව් සමග දුරකථන සංවාදයක යෙදුණේය. මෙහිදී රුසියානු

Read more