ඉන්ධන අර්බුදය කෘත්‍රිවම නිර්මාණය කළ හිටපු බලශක්ති ඇමතිවරයෙකු පිළිබඳව අනාවරණයක්

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති ධුරය හෙබ වූ සමයේ එක් අවස්ථාවක බලශක්ති ඇමතිවරයා ලෙස ක්‍රියා කළ අයෙකු රට තුළ ඉන්ධන අර්බුදයක්

Read more

ජනපතිට රටින් පිටවීමට ගුවන් හමුදා යානයක් ලබාදීම ව්‍යවස්ථානුකුලව සිදුවුවක් බව ගුවන් හමුදාව කියයි

ජනාධිපතිවරයාට සහ ඔහුගේ බිරිඳට රටින් පිටවීම සදහා ගුවන් හමුදා යානයක් ලබාදීම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ රෙගුලාසිවලට අනුව සිදුවුවක් බව ශ්‍රී ලංකා ගුවන්

Read more

ජනාධිපතිතුමා සිය ඉල්ලා අස්විමේ ලිපියට අත්සන් තබයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා සිය ඉල්ලා අස්විමේ ලිපිය කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාට අද භාරදිමට නියමිතයි. ජනාධිපතිතුමා එම ලිපියට ඊයේ

Read more

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා නිකුත් කරන සියලු පණිවිඩ කතානායකවරයා විසින් නිකුත් කරනු ලැබේ

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා නිකුත් කරන සියලු පණිවිඩ කතානායකවරයාට දැනුම් දිමෙන් පසුව කතානායකවරයා විසින් නිකුත් කරනු ලැබේ. එම නිවේදන පමණක්

Read more

මෙරට ආර්ථික අර්බුදය ජය ගැනීමට ඇමෙරිකාවේ පුර්ණ සහාය

මෙරට ආර්ථික ගැටඑ’ව විසඳීමට ඇමෙරිකාවේ සහාය පළවෙයි’ ශ්‍රී ලංකාවේ අමෙරිකානු තානාපති ජුලි චන්ග් මහත්විය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඊයේ හමුවු

Read more