22 වන සංශෝධනය ගැසට් කර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට අනුමැතිය

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 22 වැනි සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පල කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවෙයි. අනතුරුව එය අනුමැතිය පිණිස

Read more

විදුලිබල මණ්ඩල සහ ඛනිජතෙල් නිෂ්පාදන පනත් සංශෝධනයට පියවර

ලංකා විදුලිබල පනත සංශෝධනය කෙරේ. ඒ සදහා නිති කෙටුම්පත් සම්පාදක සකස් කර ඇති පනත් කෙටුම්පතට නිතිපතිගේ නිශ්කාශනය ලැබී තිබෙ. එය

Read more

අපනයන ඉපැයීම් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වාගැනීම සම්බන්ධයෙන් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක්

අපනයන ඉපැයුම් දින 180 ක් තුළ ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීම අනිවාර්යය කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් ඊයේ

Read more

විභාග කිහිපයක අයදුම්පත් භාරගැනීමේ අවසන් දින ජුලි 15 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ

ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත විභාග කිහිපයක අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය ජුලී මස 15 වන දින දක්වා දීර්ග කිරීමට රාජ්‍ය සේවා කොමිසන්

Read more