ශිෂ්‍යත්ව විභාග උපකාරක පන්ති අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසු තහනම්

ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාල සියලු උපකාරක පන්ති අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසු පැවැත්විම තහනම් කෙරේ. 2021 වර්ෂයට අදාල පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය

Read more

ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ලබන සෙනසුරාදා

මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ලබන සෙනසුරාදා පැවැත්වෙයි. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද නිසිපරිදි අනුගමනය කරමින් විභාගය පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්

Read more

ශීෂ්‍යත්ව විභාගය ලබන 22 වැනිදා

2021 පහ ශ්‍රේණියේ ශීෂ්‍යත්ව විභාගය මේ මස 22 වැනි සෙනසුරාදා පැවැතවීමට සියලු කටයුතු සංවිධාන කර ඇතැයි විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් එල්.

Read more

2020 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

2020 වර්ෂයේ 05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාල නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල නිකුත්වී තිබේ. විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකිය.

Read more