ග්ලයිෆෝසෙට් තහනම ඉවතට

ග්ලයිෆෝසෙට් තහනම ඉවත් කෙරේ. එය ඉවත් කර ඇත්තේ වසර 7 කට පසුවය. ඊට අදාළ ගැසට් පත්‍රය මුද්‍රණය කිරිමට අදාළ දැනුම්

Read more

ජනපති ගම සමග පිළිසදර අද මොණරාගල තණමල්විල අලුත්වැව දී

ජනාධිපති ගෝිඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රකාශය අනුව සංවිධානය කෙරෙන ගම සමග පිළිසදරක් වැඩසටහනේ 08 වැන්න මොණරාගල තණමල්විල ප්‍රාදේශිය

Read more