ඉන්දීය පොහොර නෞකාව ලබන 6 වැනිදා කොළඹ වරායට

ඉන්දීය රජය ලබා දෙන යුරියා මෙට්ට්‍රික් ටොන් 65 න් දහසක පොහොර තොගය රැගත් නෞකාව ලබන මස 6 වැනිදා වනවිට මෙරටට

Read more